Strony

Top Menu

SZTUKA

DESIGN

Historia polskiego dokumentu - Powódź - J.Bossak, W. Kaźmierczak

To jeden z pierwszych polskich filmów dokumentalnych, powstał w 1947 roku, zrealizowany tupo zakoczeniu II wojny wiatowej. Róni siod powstajcych w tym okresie materiałów Polskiej Kroniki Filmowej. Rezygnuje z klasycznego przedstawienia wydarze, posługujc sizrónicowanymi rodkami stylistycznymi. Pozbawione komentarza obrazy pokazują potęgę żywiołu i wysiłki ludzi ratujących się przed kataklizmem. Film zdobył I nagrodę na II MFF w Cannes.

Kadr z filmu"Powódź" Jerzy Bossak, Wacław Kaźmierczak

13 minutowy dokument „Powód” przedstawia dramatyczny obraz powodzi spowodowanej wylewem Wisły w 1947 roku. Opiekreysersknad dokumentem objął Jerzy Bossak, który był w ówczesnym czasie szefem Polskiej Kroniki Filmowej. Na potrzeby kroniki, Bossak przez całą wczesnwiosnwysyłał ekipy dokumentalne, aby rejestrowały ogrom zniszcze. Film składa siz obrazów nagrywanych w okolicach Warszawy oraz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Gdy okazało si, idwa warszawskie mosty – most kolejowy i most drogowy posadowiony na palach skonstruowanych z mylo tzw. wysokiej wodzie – nie wytrzymajnaporu kry, dwaj operatorzy, Władysław Forbert i Karol Szczeciski, czatowali dziei noc, przy fatalnej pogodzie, z pełndeterminacj, aby sfilmowakrytyczny moment. Znakomite, dramatyczne zdjcia wiadczce o ryzykownej pracy zespołu operatorów pokazujsamym tylko obrazem grozę żywiołu i dramat ludzi z zalanych wodwsi.

Kadr z filmu "Powódź" Jerzy Bossak, Wacław Kaźmierczak


Operator Karol Szczeciski jest autorem zdjęć upadajcych mostów. 

22 marca 1947 roku Szczeciski filmował saperów wysadzajcych krna Wile w Warszawie. Gdy skierował obiektyw w strondrewnianego mostu wysokowodnego (tymczasowa konstrukcja na palach wzniesiona w 1945 r. przez wojsko), ten runął pod naporem lodu. Operator pojął, e szcztki za kilka minut dopłyndo kolejnego mostu. Podbiegł do stojcego dipa, wskoczył i krzyknął do kierowcy-szeregowca: – Jedw stronCytadeli! – Nie mog, to samochód generała Bordziłowskiego [szefa Sztabu Generalnego WP – przyp. red.] – usłyszał w odpowiedzi. Na szczęście Szczeciski miał na sobie mundur porucznika. Bez namysłu rzucił: – Jed, to rozkaz!

Jupo kilku minutach byli przy drewnianym mocie kolejowym. Chwilpóniej i on runął pod naporem kry oraz szcztków mostu wysokowodnego. Sensacyjne ujcia stały sinajwaniejszym elementem filmu dokumentalnego „Powód. Zdobyte materiały montowano i pokazywano w cotygodniowych wydaniach kroniki. Obecny montaowy kształt dokument zawdzicza montaycie Wacławowi Kamierczakowi. Zarejestrowana powódmiała miejsce zaledwie 2 lata po skoczeniu wojny. Według Jerzego Bossaka w owych czasach film dokumentalny: 
 
Był potrzebny natychmiast. Nie tylko po to, by utrwalifakty, lecz take - chyba nawet przede wszystkim - by dopomóc w mobilizowaniu energii społecznej dla potrzeb odbudowy i przebudowy (...) nasze filmy musiały nie tylko informowai uczy, ale i wzrusza. Musiały przemawiado rozumu i uczumilionowej widowni." I dlatego, tłumaczył Bossak: "nie mogła nam odpowiadaangielska formuła filmu dokumentalnego, jako instrumentu informacji.

Te kryteria spełnia włanie dokument „Powód”. Mimo, idokument powstał prawie 70 lat temu, do dzisiaj budzi we współczesnym widzu emocje. Na to wraenie składajsinie tylko niesamowite zdjcia, zarejestrowane (o czym warto przypomnie) wielk, głoni ciężkkamerze znacznie mniejszymi moliwociami technicznymi w porównaniu do dzisiejszych moliwoci operowania obrazem, ale take sposobem montau. 

Dokument można legalnie obejrzeć tutaj.

Prześlij komentarz

Copyright © ACH TAK!. Designed by OddThemes & SEO Wordpress Themes 2018